ד"ר,  בן כמה הכלב שלי ?

מטבענו אנו יצורים סקרנים, נוטים לחפש הקבלות בינינו לבין בעל החיים שברשות ומעוניינים למצוא הקבלה במונחים פיזיולוגיים בין גילינו לגיל הכרונולוגי של כלבנו. ידיעת גיל הכלב במונחים אלו מעבר לסקרנות, עוזרת לנו להיערך טוב יותר כדי לספק את צרכיו החיוניים של הכלב, לבצע  שינויים סביבתיים ותזונתיים מתאימים ולהבין את חשיבות הבדיקות הרפואיות התקופתיות.

 תוחלת החיים של הכלב קצרה משל האדם, ובמרבית המקרים אנו נאלצים להיפרד מבעל החיים שברשותנו עוד במהלך חיינו. הגיל הממוצע של חיי כלב עומד על .812 שנה. נתון זה  תלוי בגודלו הפיזי של הכלב, בגזע, במינו, באורח החיים, ברמת וסוג הטיפול, בתזונה, בגנטיקה ובמצב הרבייה.

כלבים קטני מימדים מגיעים לבגרות מהר יותר בהשוואה לכלבים מגזע גדול, אך גם תוחלת החיים שלהם ארוכה יותר. כלבים מגזע בינוני וגדול חיים בממוצע בין 10 ל-13 שנים, כלבים מגזע קטן חיים בממוצע 16-15 בעוד כלבים מגזע ענק חיים בממוצע 8-6 שנים. נקבות חיות שנה שנתיים יותר מזכרים, וכלבים מעורבים חיים יותר מטהורי גזע.

הכלב הזקן ביותר עליו דווח הינו רועים אוסטרלי שחי עד גיל 29 וחמישה חודשים ונפטר בשנת 1939.

במשך שנים נהוג היה לחשב את אורך חיי הכלב ביחס לאורך החיים של האדם, ולהשתמש בפקטור של 7 (שנה אחת מחייו של הכלב שווה לשבע שנות אדם). העיקרון נבע מהעובדה שבזמנו כלב חי עד גיל 10 בעוד אדם ממוצע עד גיל 70. למעשה חישוב זה מתעלם מעקומת ההתפתחות: ילד אינו משלים את גדילתו תוך 7 שנים ובוודאי אינו מגיע לבגרות מינית, בעוד כלב בן שנה, לפחות מהגזעים הקטנים, נחשב לבוגר. בנוסף לכך, אורך החיים הממוצע הינו מדד המשתנה לפי רמת הרפואה ואורח החיים. כיום, תוחלת החיים הממוצעת של אדם בוודאי עברה את גיל 70, וגם בכלבים היא עולה בהרבה על 10 לכן היחס 7:1 אינו שיטה מקובלת עוד.

למרות שאין שיטת חישוב מדעית יחידה ואחידה, השיטה המקובלת והנפוצה ביותר כיום מכניסה תיקון בהתאם לגודלו הפיזי של הכלב ומתחשבת בהתפתחותו המנטאלית והפיזית של האדם.

בשנתיים הראשונות לחיי כלב קצב הגדילה וההתבגרות הינו המהיר ביותר. השנה הראשונה של כלב אקוויוולנטית ל- 15-12 שנים בחיי האדם, והשנה השנייה אקוויוולנטית ל- 9-8 שנים. לאחר מכן בכלבים קטנים כל שנה נוספת שווה ל- 4 שנים, בכלבים בינוניים כל שנה שווה ל- 4.5 שנים, בגזעים גדולים שווה ל- 5.5 ובגזעים ענקיים ל- 7.2 שנים.

להלן טבלה המפרטת את גילאי הכלבים "בשנות אדם" ביחס למשקלם ככלבים בוגרים, נתונים אינדיווידואליים כגון גזע הכלב, מין, מצב רביה, תנאי מגורים ומחייה, גנטיקה ותכונות אישיות אחרות, אינם נכללות בחישובים.

שנה קלנדארית של הכלב

כלבים במשקל עד 9 ק"ג

9-22כלבים במשקל  ק"ג

23-40כלבים במשקל  ק"ג

כלבים במשקל מעל 40 ק"ג

1

15

15

14

12

2

23

24

22

20

3

28

29

29

28

4

32

34

34

35

5

36

37

40

סניור42

6

40

42

סניור45

49

7

סניור44

סניור47

50

56

8

48

51

55

64

9

52

56

61

71

10

56

60

גריאטרי66

גריאטרי78

11

60

65

72

86

12

64

גריאטרי69

77

93

13

68

74

82

101

14

גריאטרי72

78

88

108

15

76

83

93

115

16

80

87

99

123

17

84

92

104

18

88

96

109

19

92

101

115

20

96

105

120

 הטבלה נכתבה ונערכה על ידי Dr. Fred L. Metzger, DVM,State College,Pennsylvania. Courtesy of Pfizer Animal Health

על פי הטבלה ניתן לראות כי כלב בינוני נחשב לגריאטרי בגיל 12 שנים, כלב מגזע גדול וענק יחשב לגריאטרי שנתיים מוקדם יותר בעוד כלב קטן יחשב גריאטרי שנתיים מאוחר יותר; אז מי אמר שכדאי להיות גדול ?לפעמיים פשוט שווה להיות קטן…..

 

 

 

ומה לגבי חתולים ?

בממוצע חתולים חיים 15-10 שנים וגם במקרה זה אין שיטת חישוב אחידה. יש הטוענים כי שנתו הראשונה של החתול אקוויוולנטית ל- 15 שנות אדם, השנה השנייה ל- 9 ובהמשך כל שנה שווה ל 4 שנים. מרבית החתולים מסיימים את גדילתם לקראת גיל שנה (להוציא חתולים מגזע מיין קון אשר מגיעים לבגרות מינית ומסיימים את גדילתם לקראת גיל 3, ופרסיים אחדים המגיעים לבגרות בגיל שנתיים). בנוסף, מרבית החתולים יכולים להפרות ולהעמיד צאצאים כבר בגיל 6 חודשים, ולכן שנתו הראשונה של החתול אקוויוולנטית לנער בן 18 שנים. חתול נחשב לסניור בהגיעו לגיל 8, וגריאטרי בהגיעו לגיל 14. החתול הזקן ביותר עליו דווח חי עד גיל 38 . מבין החתולים הגזעיים הסיאמי והמנקס הינם בעלי תוחלת חיים ארוכה, חתול בית מאריך חיים בדרך כלל כפליים מחתול חוץ.

גיל החתול

בהשוואה לגיל אדם

חודש

חודשים6

3חודשים

שנים4

6חודשים

שנים10

8חודשים

שנים15

1שנה

שנים18

2

24

4

35

6

42

8

50  סניור

10

60    "

12

70    "

14

80  גריאטרי

16

84     "

the Cat Bible, a book by Tracie Hotchner