ביטוח שנתי לכלבים.

אנוו מצעיעם שתי תכניות לכלבים:

תכנית בריאות שנתית לכלב בוגר (ביטוח)

תכנית בריאות שנתית לגורי כלבים (ביטוח)